Proč zvolit KOMOS
  1. Haly a konstrukce na míru
  2. Nízká cena
  3. Použití moderních materiálů
  4. Požární odolnost
  5. Navrhování dle Eurocodu
  6. Standardní záruky i pozáruční servis

Více o důvodech pro KOMOS »

Ptejte se!
Váš dotaz*:
Jméno a příjmení:
Kontakt - email, mobil, ...*:

Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce
ocelové konstrukce hal navrhujeme lehké, svařované, šroubované. Jednotlivé díly jsou navrhovány s ohledem na přepravitelnost a manipulovatelnost ocelové konstrukce. Používáme především hospodárné profily s důrazem na minimalizaci nákladů na spodní stavbu i hmotnosti a ceny ocelové konstrukce samotné. Zdůrazňujeme technologickou jednoduchost při respektování požadavků na funkčnost a estetičnost.
Typy ocelové konstrukce
nabízíme výrobu konstrukcí pro standardní i nestandartní rozpony montovaných ocelových hal. Dimenze ocelové konstrukce výrazně ovlivňuje příslušné sněhové pásmo. Tuhost konstrukce zajišťují zavětrovací prvky.
Příhradové vazníky
vazníky navrhujeme sedlové, pultové i obloukové. Vazníky jsou tvořeny ze svařených ekonomicky navržených válcovaných profilů a trubek.Jednotlivé vazníky jsou ve střeše spojeny vaznicemi nebo nosným trapézovým plechem a ztužujícími prvky.
Rámy
ocelové konstrukce rámové, jsou sestavené z válcovaných, lisovaných, nebo (jde-li o systém Lindab-Astron) svařovaných profilů, se svařovanými a šroubovými spoji. Jednotlivé rámy jsou ve střeše spojeny vaznicemi nebo nosným trapézovým plechem a ztužujícími prvky.
Povrchové úpravy
ocelové konstrukce jsou standardně opatřeny 1x základním a 2x vrchním nátěrem. Vyžaduje-li si to účel či umístění ocelové konstrukce, ošetříme ji žárovým zinkováním.
Kotvení
ocelové konstrukce hal kotvíme mechanickými nebo chemickými kotvami přes kotevní plech do betonových základových patek nebo pasů.